Republikové finále AŠSK - florbal Uherský Brod 2010

Statistika

Sponzor

Propozice

A.  Všeobecná  ustanovení :

 

1.  Pořadatel : 

Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při   Pod Vinohrady Uh.Brod

 

 2. Adresa pořadatele :     

ŠSK při ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod, 688 01 Uherský Brod

telefon :  572 634 322  -  ZŠ Pod Vinohrady Uh.Brod

mobil  :   606 135 788  -  Mgr. Tomáš Králík  -  sportovní ředitel

mobil  :   603 335 689  -  Mgr. Zdeněk Moštěk  -  ředitel soutěže

škola :     572 634 321    E-mail : mostek@zsvin.cz

fax  :       572 634 321                                                                

www. stránky RF: http://www.ub2010.webgarden.cz

  3.  Termín konání :

Čtvrtek  18. března – sobota 20. března 2010                                                                                      

  4.  Místo konání  :          

 Uherský Brod   -  městská hala

 

5.  Kategorie  :                

III. chlapci, III. dívky  - mladší žáci - 6.-7. ročník ZŠ ( 1998,1997,1996 ), prima a sekunda osmiletých  gymnázií

 

 

  6. Organizační výbor :      

 Ředitel soutěže                Mgr. Zdeněk Moštěk

 Sportovní ředitel               Mgr. Tomáš Králík

 Hospodář a tajemník         Dagmar  Řezníčková

 Výpočetní technika           Aleš Řezníček

 Tisk a propagace               Mgr.Blažena Chovancová

 Ubytování a strava            Josef  Hamšík

 Zdravotní služba               Mgr.Martin Šubík

                                          

7.      Čestné předsednictvo  :  

            Ing. Ladislav Kryštof,  starosta města Uh.Brod

     Mgr.Josef Slovák, vedoucí školského odboru ZLN kraje

     Mgr. Bohumil Hlaváček, garant AŠSK ČR

     Filip Šuman, prezident České florbalové unie     

     Svatava Ságnerová , předseda krajské rady AŠSK ČR ZLN

                                   

 

8.  Přihlášky :                  

Zasílejte na adresu pořadatele písemně nebo e-mailem do  pátku 5. března 2010 na předtištěném formuláři AŠSK. V přihlášce  uveďte kategorii ( H,D ), přesný název školy popř. ŠSK s přesnou adresou  ( bez zkratek ), PSČ, jméno kontaktní osoby s telefonním číslem ( pokud možno i mobilu ), nejlépe též s e-mailem.  Přihláška musí být potvrzena  příslušnou KR AŠSK ČR.

 

9.  Účastníci :                   

Vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E,  přihlášeni příslušnou KR  AŠSK ČR a družstvo pořadatele.

 

10. Startovné :                  

Poplatek 200,- Kč na člena

 

 

 11.  Prezence :                   

C Chlapci 18. března 2010 od 12,00 ve sportovní hale Uh.Brod

   Děvčata 19. března 2010 od 12,00 ve sportovní hale Uh.Brod

 

       Povinná  dokumentace družstev:

a)       -     2 x originál definitivní soupisky družstva potvrzené ředitelem školy ( včetně čísel obou sad dresů)          

          -   Ofocené kopie průkazek zdravotních pojišťoven hráčů ( originály má vedoucí družstva u sebe )

           

 12.  Finanční zabezpečení     

  Účastníkům republikového finále ( hráči + 2 vedoucí ) je  hrazeno ubytování, stravování a jízdné.              

  Účastníci jsou povinni využít k dopravě všech dostupných slev                                            

  Upozornění : Zpáteční jízdenky budou uloženy 3 roky u vysílající školy.

 Při použití jiného dopravního prostředku než veřejné hromadné dopravy, bude účastníkům proplacen příspěvek na dopravu v ceně slevněné jízdenky pro skupinu na dané trase druhou třídou ČD na základě prohlášení o vzdálenosti v km z místa konání soutěže. Vedoucí družstva předloží pořadateli výpis z jízdního řádu ČD, jízdní řád ČD z  internetu nebo potvrzení z ČD, který potvrdí svým podpisem. Systém proplácení vychází z platného pokynu pro pořádání republikových finále AŠSK.                                     

  

 13.  Doprava  :               

VVlakem či busem do Uh.Brodu, hala 10 min pěšky 

                                                

 14.  Ubytování  :            

JJe zajištěno v Uh.Brodě na ubytovně TJ Spartak a v penzionu Lapač

 

15.  Stravování  :        

 Zajišťuje penzion Lapač Uh.Brod. Zahrnuje svačinu, večeři, snídani  a balíček na cestu

                                                                                                                                               

      16.  Dozor nad žáky:   

ZajiZajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola !!!

 

17. Úrazové  pojištění:      

Účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR doporučuje  členům AŠSK ČR , aby uzavřeli individuální úrazové pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možností zákonného pojištění žáků ZŠ.

 

B.     Technická ustanovení

 

18. Podmínky účasti :

 

 Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto  propozic.  Startovat mohou pouze žáci příslušné školy ( viz str.33 – Věkové  kategorie ),  kteří budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy a příslušnou  KR AŠSK ČR. Vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů. V případě změny hráčů na soupisce je vedoucí mužstva povinen předložit  aktuální soupisku potvrzenou ředitelem školy i s čísly hráčů.

 

19. Materiální  zabezpečení: 

 

 Každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev s čísly, jednotné  trenýrky, pokud možno i stulpny. Barvy dresů s čísly hráčů uveďte na přihlášce. Hráč musí mít obuv určenou pro sálový sport, která nezanechává  skvrny na podlaze. Hráč v nevhodné obuvi nebude připuštěn ke hře. Počet  vlastních míčků na rozehrání je libovolný ( minimálně 3 ).

Hokejky musí odpovídat pravidlům ČFbU. Brankář musí mít obličejovou masku, může                                  mít tenké rukavice bez lepivých částí.

 

20.  Hrací míčky :          

 

Schválené ČfbU, bílé čí vanilkové barvy.

 

21.  Technická porada :  

Se koná v klubovně sportovní haly, termín bude upřesněn.

 Technická porada je povinná pro vedoucí družstev !           

 

22.  Rozhodčí :               

 Jsou pořadatelem zabezpečeni z řad oficiálních rozhodčích ČfbU,na  každý zápas je delegována dvojice rozhodčích.

 

23.  Soutěžní komise :    

 sportovní ředitel

 zástupce AŠSK ČR

 hlavní rozhodčí

 1 zástupce hochů, 1 zástupce dívek – zvoleni na technické poradě                      

                                 

24.  Protesty  :                

 Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně do 20 minut po skončení zápasu řediteli soutěže s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí  propadá vklad pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní komise.

 

25.  Startující  :

Družstvo ( chlapci i dívky ) má maximálně 15 hráčů + 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly, minimálně 6 hokejek a 3 míčky

 

26.  Pravidla  :

 

 Soutěž se hraje na dřevěných palubovkách o rozměrech hřiště 36x18m  podle pravidel ČFbU pro velký florbal 5 + 1 ( chlapci i dívky ) Hrací doba  je 3 x 10 minut hrubého času s minimálními pauzami mezi třetinami. Čas  se zastavuje pouze při gólu, vyloučení a na pokyn rozhodčího. Poslední  2 minuty v utkání se hrají na čistý čas. Mužstvo má v zápase nárok na jeden  půlminutový time-out. Hráč, který je vyloučen do konce utkání, nesmí nastoupit v následujícím zápase. V semifinále a utkáních o pořadí při nerozhodném výsledku následují ihned trestná střílení dle pravidel florbalu. Kapitán družstva musí mít na paži pásku. Případné dotazy k pravidlům budou upřesněny na technické poradě.

                                     

                                    

27. Systém soutěže :     

Postupující z kvalifikace  A, B, C, D, E  + tým pořadatele byli po předložení a schválení systému soutěže rozlosováni do dvou tříčlenných  skupin A , B ( chlapci i dívky). Ve skupinách hraje každý s každým.

Postup: První  ze skupiny přímo do semifinále, druzí a třetí ve skupinách hrají čtvrtfinále o postup do semifinále, poražení ze čtvrtfinále hrají o celkové 5.-6. místo. Poražení v semifinále hrají o celkové 3. -  4. místo, vítězové o 1. místo .                         

                                   

               O pořadí ve skupinách rozhoduje  : 

1.      počet bodů ( vítězství 3 body, remíza 1 bod )

2.      vzájemné utkání

3.      rozdíl skóre ze všech utkání

4.      vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání

5.      samostatné nájezdy                                                                 

   

 28. Skupiny  :   

 

Skupiny A, B  platí pro chlapce i dívky :  

  Skupina  A  :                                            Skupina  B  :                    

  1. vítěz kvalif. skup.   A                              1. vítěz kvalif. skup.   D

  2.                        B                               2.                       E

  3.                       C                               3. družstvo pořadatele  

 

29.  Ceny  :   

První tři družstva  obdrží medaile, poháry a diplomy. Všechna družstva obdrží diplomy za umístění, účastnický list a případné pozornosti od sponzorů. Současně budou vyhlášeni nejlepší hráči, střelci a brankáři.

                                    

 

30.  Občerstvení  : 

Základní občerstvení je možno zakoupit v prostorách sportovní haly

 

31.  Důležité

1. Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího, i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž !                                  

 2.  Pokud se nominované družstvo  ( postupující z kvalifikace ) nedostaví na RF bez písemné  prokazatelné omluvy ( zaslané nejpozději 3 dny  před konáním RF ), je povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou  jeho startu.

 3.  Přesný časový program turnaje bude účastníkům zaslán po uzávěrce přihlášek.

 

Poznámka :   V rámci navázání pěkných sportovních a přátelských vztahů se doporučuje

účastníkům RF připravit si pro všechny soupeře na turnaji upomínkové předměty na výměnu.

 

 Za organizační výbor:

 

 

      Mgr. Bohumil Hlaváček      Mgr. Tomáš Králík      Mgr. Zdeněk Moštěk

   garant florbalu AŠSK ČR       sportovní ředitel  RF              ředitel RF